Označené ako: izolácia

izolácia balkóna 28

Izolácia balkóna

Máj 2011

Izoláciu balkóna som riešil tekutou hydroizoláciu od firmy Hasof ako ja balkónové profily.
Ako tepelnú izoláciu som použil XPS 6cm, bez poteru. Len som ho presieťkoval armovacou mriežkou v kolmom a šikmom smere. Odkukaný postup z fóra oStavbe.…

Zateplenie strechy 8

Zateplenie strechy

Zateplenie strechy som sa rozhodol pomocou NOBASILu MPE. Ide o dosky z čadičových vlákien so súčiniteľom tepelnej vodivosti – 0,037 W/m.K. Hrúbky 180mm – medzi krokvy, 120mm – ako druhá vrstva

Žiadosti o cenové ponuky som rozoslal kde …

0

Hydroizolácia – Fatrafol

Sobota 23.05.2009

Ako hydro-izoláciu spodnej časti stavby som použil izoláciu fatrafol. Sú vyrábané rôzne typy, v podstate ide o izolačnú fóliu z mäkčeného PVC, ktorá izoluje spodné stavby proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a podzemnej tlakovej vode, niektorým kvapalinám a radónu.…